Cách khắc phục lỗi Windows Update mã 0x80070002

Nếu bạn gặp lỗi Windows Update mã 0x80070002 và đang tìm cách sửa thì bạn tìm đến đúng nơi rồi đó.…

Mi.cro.soft tung bản vá khẩn cấp khắc phục lỗi xác thực trên Windows Ser.ver

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật out-of-band (cập nhật khẩn cấp) để giải quyết các lỗi xác thự…

Khắc phục lỗi 0x0000007c khi kết nối máy in qua mạng Windows

Bản cập nhật bảo mật dành cho Windows được phát hành vào tháng 10 đã gây ra lỗi 0x0000007c khi thê…

Mi.cro.soft tung bản cập nhật cho Windows 8.1 và Windows 7 khắc phục "lỗi máy in"

Trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 11 năm 2021, Microsoft đã phát hành các bản cập nhật cho Wi…